Timeprisen er kr 600,- inkl. merverdiavgift, men prisen for en jobb inkludert deler/komponenter kan likevel avtales som anbud.

Sykkelen forutsettes levert rengjort før service. Dersom det skal utføres service, og/eller det skal drives diagnostisering/feilsøking, så må sykkelen være ren. Sykkelbyggeriet fakturerer en halv time tilsvarende kr 300,- inkl. mva for nødvendig rengjøring.
Copyright © 2013 by
"Sykkelbyggeriet"
All Rights reserved
post@sykkelbyggeriet.com
"Service i særklasse"
Sykkelbyggeriet